آنتیک سنگی

سنگ های تزیینی نمای داخلی و بیرونی زیبایی چشم نوازی را به وجود می آورد. آنتیک که به سنگ تزیینی مشهور است نمای برجسته ی چشم نوازی به وجود می آورد.

آنتیک سنگی را می توان در کف و سقف و دیوار ها استفاده کرد.

آنتیک یکی از زیباترین و چشم نوازترین نمونه کارهای سنگی می باشد که همواره برای ارزش بخشیدن به نمای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است.

شمارا دعوت به دیدن این زیبایی دعوت می کنیم