گوی سنگی

گوی سنگی کاربرد بیشتری در فضای بیرونی دارد برای مثال از گوی های سنگی در فضای سبز یا در کنار پله های سنگی استفاده بیشتری می شود .

لطفا از نمونه های گوی های سنگی دیدن فرمایید