تندیس سنگی

تندیس های سنگی می توانند زیبایی خاصی به مراسم و یادبود ها دهند استفاده از تندیس های سنگی برای اهدای جوایز و تقدیر به صورت هدیه ای گرانبها در یاد ها باقی خواهد ماند.