کباب پز باربکیو سنگی

امروزه برای بیشتر ساختمان ها از کباب پز یا باربکیو های سنگی ثابت به عنوان نمونه ی یک ساختمان مدرن و کارآمد استفاده میشود.

باربکیو یا کباب پز همواره در ویلاها و ساختمان ها برای روزهای استراحت و تعطیلات به عنوان یک مورد کارآمد تلقی می شود.