روشویی سنگی

روشویی های سنگی بی شک یکی از زیبایی های بی وصف صنایع سنگی میباشد که امروزه بسیاری از مدل های مدرن جای خود را به این نوع روشویی ها داده اند.

استفاده از روشویی های سنگی در طرح های مختلف و سنگهای با دوام یکی از زیباترین نماهای داخلی می باشد.

نمونه های روشویی های سنگی را در زیر مشاهده بفرمایید.