شومینه سنگی

شومینه یکی از زیباترین محصولاتی است که زیبایی دو چندانی دارد که در کاخ ها و قصرها به علت زیبایی که به نمای داخلی می بخشد دارای اهمیت بوده است ،شومینه قاب زیبایی از رقص آتش است.

شومینه سنگی زیبایی منحصربه فردی به نمای داخلی خانه می دهد همچنین باعث سوختن آتش باعث آرامش خاصی به محیط خانه میدهد.