میز و نیمکت

میز و نیمکت همیشه زیبایی خاصی به محیط های پیرامون ما از جمله پارک ها , باغ ها و فضا های سبز داده است که زیبایی این محصول در نوع سنگی خود دوچندان است…