نمای داخلی ساختمان

نمای داخلی ساختمان از قسمت های مختلف تشکیل شده است به عنوان مثال می توان از شومینه ، معرق ، روشویی و ... نام برد که ترکیبی از سنگ باعث به وجود آمدن زیبایی فراوان می شود...