نرده سنگی ( صراحی )

نرده های سنگی از نظر استقامت , پایداری و از همه مهم تر زیبایی منحصر به فرد بوده و همیشه بی رقیب بودن خود را در نماهای ساختمان های سلطنتی به رخ کشیده است...